پاسخ به سوالات شما

دوستی با نام(±ھ‡<---@®@$--->‡ھ±)اين سوال را از ما پرسيدند:

ممکنه جنها همون آدمايی باشن که مُردن؟! يا انسانهای آينده ( يه چيزی تو اين مايه ها ) باشن؟!!!!!!
 
  URL:  BinamoBineshan.persianblog.ir
 دوست من همانطور که در قبل گفته شد اين گفتار با نص قرآن سازگاری ندارد و حاصل خرافات مردم است همانطور که قرآن در سوره الرحمان آيه ۱۵ می فرمايد:((و خلق الجان من مارج من نار))

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤